afscheid en verlies

‘Wie niet goed afscheid neemt, kan zich slecht opnieuw hechten’

Vandaag kwam hij weer aan bod: de levenscirkel, ook wel de verlies- en rouwcirkel genoemd. Bij reorganisaties gaat het meestal om de nieuwe situatie: waar werken we naar toe, wat willen we bereiken. Maar ook als relaties uit gaan, als afscheid zwaar valt, of als een contract niet verlengd wordt; hup, door naar ‘next’!

Het is belangrijk aandacht en erkenning te geven aan datgene wat verloren gaat en de pijn die het verlies met zich meebrengt. Door stil te staan bij wat er niet meer is, door betekenis te geven aan wat er gebeurd is, en wat het je gebracht heeft. Pas dan kun je je echt weer openstellen voor iets nieuws. Zullen medewerkers klaar zijn voor de nieuwe situatie. Zal een volgende relatie kunnen ontstaan.

En nee, je hoeft bang te zijn dat je in verdriet blijft hangen! Verwerken en doorleven zal je juist helpen sterker en krachtiger te worden. Andersom; niet genomen rouw kan aanleiding zijn voor burn-out klachten.

Hoe ga jij om met verlies? Vind je het moeilijk om erover te praten? Heb je het weggestopt of alle aandacht gegeven die het verdient?

Als ‘verlieskundige’ wil ik graag luisteren naar jouw verhaal! Stuur me gerust een e-mail.

#verlies #coaching #loopbaancoaching #injekracht

*De afbeelding van het model is afkomstig van de Alba Academie.